GKV Enomics en Patrick den Hertog beëindigen samenwerking

In goed overleg hebben het Bestuur en TC van GKV Enomics en Patrick den Hertog besloten de samenwerking te beëindigen. Patrick startte dit seizoen als hoofdtrainer van onze selectie en zowel de club als de trainer hadden de intentie er een succesvol jaar van te maken.

Helaas zijn we (GKV Enomics en Patrick) tot de conclusie gekomen, dat het voor beide partijen beter is niet samen verder te gaan. We hadden het beide graag anders gezien, maar soms lopen zaken niet zoals verwacht. We benadrukken, dat we in goed overleg de overeenkomst beëindigd hebben. Wij willen Patrick bedanken voor zijn inzet voor onze club en in het bijzonder de selectie.
We wensen hem bijzonder veel succes in de vervolgstappen als korfbaltrainer in de toekomst.

Namens het bestuur en TC,
Wim den Besten (voorzitter)

X