Inventarisatie obligatielening

Beste (ouders van) leden,

Gezien de lage en soms zelfs negatieve rentestand wil het bestuur graag inventariseren of er voldoende interesse is voor het uitgeven van een obligatielening. Hiermee kunnen we een win-win situatie creëren. De leden kunnen toch nog wat rente ontvangen over hun spaargeld en kunnen het betalen van een boeterente indien zij veel spaargeld hebben voorkomen of verminderen. G.K.V. kan tegen een lagere rente lenen dan bij een bank of hypotheekverstrekker.

Klik hier om direct naar het formulier te gaan

 

Hoe werkt een obligatielening?

G.K.V. geeft obligaties uit van Euro 50, Euro 100 en Euro 500. Op deze manier kan iedereen kiezen voor welk bedrag hij of zij mee wil doen en is deelname voor iedere beurs mogelijk. Ook mag je natuurlijk meerdere obligaties van 1 bedrag afnemen.

  • Over obligaties van Euro 50 wordt één keer per jaar 1% rente uitgekeerd.
  • Over obligaties van Euro 100 wordt één keer per jaar 2% rente uitgekeerd.
  • Over obligaties van Euro 500 wordt één keer per jaar 3% rente uitgekeerd.

De totale obligatielening wordt over een looptijd van 7 jaar afgelost. Elk jaar worden er obligaties uitgeloot die worden afgelost gelijk aan 1/7 deel van de hoofdsom. Afhankelijk van deze loting ontvang je het uitgeleende bedrag na minimaal 1 jaar en maximaal 7 jaar terug. We streven naar een leningbedrag van Euro 50.000.

 

Zijn er risico’s aan verbonden?

Er worden geen zekerheden verstrekt door G.K.V. dus er zijn risico’s aan verbonden. Stel dat het financieel heel slecht zou gaan dan kan het zijn dat G.K.V. onvoldoende geld heeft om de rente en aflossing te betalen. Echter G.K.V. bestaat al 90 jaar en heeft nog altijd aan haar afgesproken financiële verplichtingen kunnen voldoen. De kantine en kleedkamers zijn eigendom van G.K.V. en vertegenwoordigen een WOZ-waarde van meer dan Euro 350.000 waar nog slechts een lening van de Gemeente op rust van Euro 20.000 (tegen 0% rente). Er is dus sprake van een gezonde financiële situatie.

Bij bijzondere omstandigheden (zoals overlijden of je baan kwijt raken) mag er altijd een verzoek ingediend worden bij het bestuur of er met voorrang kan worden afgelost.

 

Voor diegenen die G.K.V. financieel nog verder willen ondersteunen bestaat er de mogelijkheid om de rente niet uit te laten keren maar terug te doneren aan G.K.V. Wanneer je dit vooraf afspreekt voor minimaal 5 jaar dan is die jaarlijks donatie aftrekbaar als periodieke gift in de aangifte inkomstenbelasting. Klik hier voor meer informatie (site Belastingdienst).

Een gift aan een vereniging

Doet u een periodieke gift aan een vereniging die geen ANBI is? Dan mag u deze gift aftrekken als de vereniging voldoet aan alle volgende voorwaarden:

  • De vereniging heeft minstens 25 leden.
  • De vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid.
  • De vereniging is vrijgesteld van vennootschapsbelasting of er niet aan onderworpen.
  • De vereniging is gevestigd in een EU-land, op St. Maarten, Curaçao, Aruba, de BES-eilanden of in een ander door ons aangewezen land.

 

Het formulier onderaan deze pagina is slechts bedoeld om te inventariseren of er voldoende interesse is voor deze obligatielening. Dus met een reactie ZIT U NOG NERGENS AAN VAST!

Mocht u aangeven interesse te hebben dan zullen wij persoonlijk contact met u opnemen en is de lening pas definitief na ondertekening van de leningsovereenkomst.

Wij zijn heel benieuwd naar de respons en houden jullie hiervan op de hoogte! Wij stellen het op prijs als u altijd reageert, ook als u geen interesse heeft. Mocht u wel interesse hebben dan komen wij na de inventarisatie met nadere informatie bij u terug.

Het bestuur

 

Geen velden gevonden.
X