Jaren ’80

 In

In 1982 werd een geheel nieuwe kleed- en wasgelegenheid gebouwd. De jaren ’80 waren verder minder positief voor G.K.V. dat het ledenaantal zag teruglopen en afzakte naar het niveau van tweedeklasser.

X