VERTROUWENSPERSONEN

Gedragscode gewenst gedrag

Binnen GKV Enomics werken we met een gedragscode gewenst gedrag. De gedragscode heeft tot doel om binnen de vereniging een cultuur te creëren waarin iedere sporter, begeleider en vrijwilliger zijn verantwoordelijkheid neemt en waarin het veilig, vertrouwd en prettig korfballen is.

In dat kader zijn ook twee vertrouwenscontactpersonen binnen GKV Enomics aangesteld: Yvonne Casteleyn en Jos de Kock . Deze vertrouwenscontactpersonen doen hun werk binnen de kaders van een protocol sociaal veilige sportomgeving; via onderstaande linkerknop kunt u deze bekijken. Voor de vertrouwenscontactpersonen geldt ook een functiebeschrijving en functieprofiel die via onderstaande rechterknop in te zien is.

Contactgegevens vertrouwenscontactpersonen

X