Nieuwsarchief

IN MEMORIAM PETER VAN DER GIESSEN

Peter van der Giesen

Op dinsdagavond 9 januari bereikte ons het droevige bericht dat ons lid van verdienste, Peter van der Giessen, op 81 -jarige leeftijd is overleden.

Peter, meer dan 50 jaar getrouwd met zijn Gieneke, heeft van zijn 18e tot zijn 65e jaar met veel plezier bij ons gekorfbald. Daarnaast was hij een trouwe supporter bij GKV 1 en 2.

Tijdens zijn 60 jaar lidmaatschap heeft hij zich als vrijwilliger op velerlei gebieden buitengewoon verdienstelijk gemaakt voor onze vereniging: als trainer, als secretaris in het bestuur, als wedstrijdsecretariaat van de jeugdafdeling en als drijvende kracht achter het jeugd opleidingsplan, wat onze vereniging tot grote bloei bracht (500 leden) en veel sportieve successen opleverde bij de jeugd - en seniorenteams.

In 1977 werd Peter tot lid van verdienste benoemd.

Ondanks de verhuizing naar Hardinxveld-Giessendam in 1972 en de geboorte van de zonen Richard en Robin bleef Peter zijn GKV trouw en bleef hij als vrijwilliger bijzonder actief. Ontelbare wedstrijden heeft Peter tot zijn zeventigste voor onze club gefloten.

Na de verhuizing naar Molenvliet in 2001 werd Peter actief in de kluscommissie en samen met Moos van Krieken vormde hij de materiaalcommissie. Samen legden ze op zaterdagochtend de velden uit, werd het materiaal opgeruimd en onderhouden.

Vanaf 2006 zorgden Peter en Gieneke voor het afdrukken en het verspreiden van de Boemel en later ook de Konvokatio. En niet te vergeten zijn eigen bijdrage decennia lang als Crosser of onder een ander pseudoniem in de Boemel, waarin hij naast een vrolijke ook nogal eens een kritische noot kraakte.

In 2015 ging de gezondheid van Peter achteruit. Eind 2016 werd hij opgenomen in het verpleeghuis Judith Leysterhof, waar hij dinsdagavond is overleden.

Met Peter is een met hart en ziel GKV-er heengegaan.

Wij wensen Gieneke en familie veel sterkte bij het dragen van dit verlies.

Het bestuur van GKV Enomics