BESTUUR & BELEID

BESTUUR

Omdat de Algemene Ledenvergadering (ALV) vanwege de aangescherpte coronamaatregelen is uitgesteld, maar op 7 oktober wel een bestuurswisseling heeft plaatsgevonden, is de functie van voorzitter vacant geworden. Het bestuur heeft daarom besloten om als ad interim bestuur verder te gaan tot de ALV (deze moet voor 31 december plaatsvinden).

De portefeuilles zijn dan als volgt verdeeld:

Voorzitter – vacature (Winnie Boeter is waarnemend voorzitter)
Algemeen Beleid – Winnie Boeter (kandidaat)
Penningmeester – Cecile Ouwerkerk
Secretaris – Mascha van Essen
Technische Commissie – Martin Izarin (kandidaat)
Hoofdklassezaken – Jan Ouwerkerk (kandidaat)
Facilitair Beheer – Yannick Rietveld (kandidaat)
Nevenactiviteiten – Marieke van Velsen
Fondswerving & Reclame – vacature

In de Algemene Ledenvergadering zullen voor de portefeuilles Algemeen Beleid, Technische Commissie, Hoofdklassezaken en Facilitair Beheer bovengenoemde kandidaten worden voorgesteld aan de leden om verkozen te worden. Indien er leden zijn, die zich als (tegen-) kandidaat willen stellen: meld dit bij het bestuur via onze secretaris Mascha van Essen secretaris@gkv-gorinchem.nl

TECHNISCHE COMMISSIE

De technische commissie is verantwoordelijk voor alle zaken op technisch gebied binnen de vereniging en is onderverdeeld in 5 commissies.
Heb je een vraag? Spreek ons aan op de club of stuur een e-mail.

TOP TC

De TOP TC is verantwoordelijk voor GKV Enomics 1,2,3 & A1 en bestaat uit Mariëlle Wesdijk, Jan Ouwerkerk, Wim den Besten en Paul van den Bosch.

Stuur een e-mail

Jeugd TC

De Jeugd TC houdt zich bezig met de jeugdopleiding van de kangoeroes t/m GKV Enomics A2 en bestaat uit Nienke van der Weijden, Martine Wesdijk, David Kronbichler en Arno de Groot.

Stuur een e-mail

Wedstrijd & Breedtekorfbal TC

De Wedstrijd & Breedtekorfbal TC is verantwoordelijk voor GKV Enomics 4,5,6, midweek en het G-team. Deze TC bestaat uit Gerty Vonk, Marloes Moret, Gijs Wilschut en Nienke van Duijn.

Stuur een e-mail

Trainers TC

De Trainers TC houdt zich bezig met het aanstellen en begeleiden van de trainers + coördinatoren en zet zich in voor een positief sportklimaat. Deze TC bestaat uit Maren den Besten, Mats den Besten, Guido Messerschmidt, Saskia de Waard en Astrid Hille.

Stuur een e-mail

Scheidsrechter Commissie

De Scheidsrechter Commissie houdt zich bezig met de invulling voor het fluiten van thuiswedstrijden en de verplichte scheidsrechter levering naar het KNKV. Deze commissie bestaat uit Jasper Moret, Bertus den Toom en Wim van Dort

Stuur een e-mail
X