LID WORDEN

gkv_transp

Welkom bij GKV Enomics!

Leuk dat je op deze pagina terecht bent gekomen en (hopelijk) overweegt om lid te worden van onze club! Plezier in het korfballen en met elkaar vereniging zijn vinden we erg belangrijk. Daarnaast proberen we met onze teams die uitkomen in het wedstrijdkorfbal zo goed mogelijk te presteren.

Op dit moment hebben we circa 350 actieve leden en voor jou hebben we zeker nog plek. Klik op de button hieronder om direct naar ons aanmeldformulier te scrollen of lees hieronder eerst nog wat extra informatie door.

Wil je je direct aanmelden als lid? Kies één van beide opties!

Online aanmelden

Meld je eenvoudig aan door ons online aanmeldformulier in te vullen!

Ga naar het online aanmeldformulier

Aanmelden per post

Download het aanmeldformulier en stuur het post naar:

GKV Enomics t.a.v. Ledenadministratie
Postbus 3036
4200 EA Gorinchem

Download aanmeldformulier

Wil jij een keer meetrainen?

Leeftijdscategorieën

Hieronder zie je de acht leeftijdscategorieën die er zijn in het korfbal:

Kangoeroes
3 t/m 5 jaar
F
6 t/m 7 jaar
E
8 t/m 9 jaar
D
10 t/m 11 jaar
C
12 t/m 13 jaar
B
14 t/m 15 jaar
A
16 t/m 18 jaar
Senioren
18+

Speelvormen

We hanteren drie speelvormen bij onze vereniging:

Competitiewedstrijden

Vanaf de F-jes (6 jaar) worden wedstrijden gespeeld. Trainingen zijn dan één of twee keer in de week en de wedstrijden zijn op zaterdag. In welke leeftijdscategorie je valt, hangt af van je leeftijd op 1 januari van het betreffende seizoen (kijk hier in welke leeftijdscategorie je valt).
Je bent van harte welkom om een keer te komen kijken of mee te doen.

Kangoeroeklup

Meedoen met de kangoeroeklup kan al vanaf drie jaar. Gezellig met elkaar spelletjes met de bal doen, leren vangen/gooien, rennen, springen en natuurlijk schieten; dat doen we bij de Kangoeroeklup. De Kangoeroeklup is iedere zaterdagochtend om 10.00 uur.
Voordat je écht mee gaat doen, mag je 3 keer gratis mee komen trainen om te kijken of je het leuk vindt.

G-korfbal

Bij GKV is er ook een G-korfbal team. Dit is voor kinderen vanaf 12 jaar. Elke donderdag wordt er getraind. Ook worden er regelmatig wedstrijdjes gespeeld. Kom gerust een keer meedoen of kijken.

Contributie

Een overzicht van de contributie die per maand betaald wordt bij onze vereniging. De indeling wordt bepaald aan de hand van de leeftijd die je hebt op 1 januari van het korfbalseizoen.

* Gezinskorting
Bij 2 jeugdleden uit één gezin/huishouden wordt een korting van 10% toegepast. Ieder volgend jeugdlid betekent 5% extra korting voor de jeugdleden.

* Betaling
De contributie wordt per kwartaal geïnd via automatische incasso. Een machtiging hiervoor staat in het aanmeldingsformulier.

Extra informatie

Voor nieuwe leden hebben we de belangrijkste informatie op een rijtje gezet. Klik hieronder op drie boxjes om de informatie door te nemen.

Algemene clubinformatie

GKV Enomics (Gorinchemse Korfbal Vereniging) is opgericht in 1929, met de eigen accommodatie gelegen aan de Molenvliet 5A in Gorinchem. GKV Enomics is een zaterdag amateurvereniging. De club telt rond de 350 leden. De accommodatie bestaat uit een kantine, kleedkamers en er wordt gespeeld op kunstgrasvelden. De clubkleuren zijn Oranje-Zwart.

Aanmelden en opzeggen lidmaatschap
Lidmaatschap kan worden aangevraagd d.m.v. het volledig invullen en ondertekenen van een aanmeldingsformulier. Dit formulier komt bij de ledenadministratie en zij zorgen ervoor dat een speler wordt aangemeld bij de Korfbalbond (KNKV). Vanaf dat moment mag iemand wedstrijden gaan spelen.

Let op!
Het kan zijn dat er niet direct plaats is in een bestaand team. In zo’n geval wordt er getraind totdat bij aanvang veld-zaal competitie nieuwe indelingen worden gemaakt. De Kangoeroes spelen nog geen wedstrijden.

De uiterste datum van beëindiging van het lidmaatschap is 30 juni (einde korfbalseizoen). Bij niet tijdig opzeggen wordt de volledige contributie van het daaropvolgende seizoen in rekening gebracht. Dit komt doordat de vereniging al allerlei financiële verplichtingen aangegaan is met bijvoorbeeld de Korfbalbond. Overschrijving naar een andere korfbalvereniging kan alleen aan het einde van het korfbalseizoen plaatsvinden en niet tijdens het seizoen, tenzij er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Mochten er gedurende de periode van lidmaatschap wijzigingen van telefoonnummer, adresgegevens of mailadressen ontstaan, hierbij het verzoek om deze wijzigingen door te geven aan het secretariaat van GKV Enomics secretaris@gkv-gorinchem.nl of via de GKV-site (www.gkv-gorinchem.nl) onder item “Contact”.

Accommodatie
GKV Enomics beschikt over kunstgrasvelden. Om deze velden in goede staat te houden zijn er echter wel een paar dingen waar op gelet moet worden:

 • Wij zijn een rookvrije vereniging. In en rondom ons complex mag er niet gerookt worden.
 • Kauwgom, glas en honden kunnen het veld beschadigen en worden daarom niet toegestaan op het veld.
 • Maak de schoenen schoon voordat het veld wordt betreden.

Informatie
Op de GKV Enomics (www.gkv-gorinchem.nl) site staat alle relevante informatie met betrekking tot de vereniging. Daarnaast krijg je als lid wekelijks de nieuwsbrief (de Konvokatio) per mail toegestuurd. Een aantal keren per jaar verschijnt ons clubblad de “Boemel”, deze krijg je vanzelf in je brievenbus. Iedereen kan en mag in de Boemel schrijven, want ook dit medium is er voor alle leden. De redactie ziet je copy graag tegemoet.

Wedstrijden en trainingen

Aandachtspunten voor wedstrijden

 • In het voor- en najaar wordt er een volledige competitie gespeeld op het veld en in de winterperiode een volledige competitie in de zaal (Van Rappardhal Wijnkoperstraat 5A in Gorinchem).
 • Spelers moeten ruim op tijd aanwezig zijn voor het spelen van een thuiswedstrijd en voor vertrek naar een uitwedstrijd. Meld je altijd bij de coach.
 • Er mogen geen sieraden gedragen worden tijdens de wedstrijd.
 • Voor, tijdens en na de wedstrijden gedraagt iedere speler en ouder/verzorger zich respectvol en sportief t.o.v. de tegenstander en scheidsrechter en onthouden zich langs de lijn en binnen het veld van commentaar.
 • Boetes voor gele en rode kaarten zijn voor de speler zelf.
 • Als je verhinderd bent om aan een wedstrijd mee te doen, meld dit dan tijdig af bij het wedstrijdsecretariaat. Dit kan via de website van GKV Enomics of telefonisch (staat in de Konvokatio).
 • Tijdens het seizoen kan het nodig zijn met een ander team mee te doen of wissel te staan. Dit kan persoonlijk gevraagd worden of wordt vermeld in de Konvokatio. Graag hier alert op zijn. We verwachten dat een ieder hieraan meewerkt.

Aandachtspunten voor de trainingen

 • Korfballen is een teamsport, probeer daarom zoveel mogelijk te komen trainen.
 • Als je echt niet kunt voor een training, meld je dan op tijd af bij de trainer.
 • Bij de training is het de bedoeling dat iedereen meehelpt om het trainingsmateriaal (korven, palen, ballen) op het veld of in de zaal op te stellen en na afloop weer op te ruimen. Veel handen maken licht werk.
 • Er mogen geen sieraden gedragen worden tijdens de training.
 • In geval van onweer of zware regenval kan de buitentraining afgelast worden. Hiervan word je op de hoogte gesteld.
 • In de winterperiode wordt er in de Van Rappardhal of Hoefslag getraind.
 • In de kerstvakantie is er doorgaans geen trainen en ook in de zomerperiode (medio juni tot en met medio augustus) wordt er niet getraind.

Kleding en sportschoenen

 • Sportschoenen voor de zaal (geen zwarte zolen die afgeven) en voor op kunstgras
 • Zwart broekje of rokje
 • Sportsokken
 • Trainingspak (sommige teams hebben een sponsor voor trainingspakken, dit hangt van het team af waar je in komt)
 • Wedstrijdshirt wordt door GKV verstrekt. Deze worden aan het begin van het seizoen aan alle teams uitgereikt.
 • Een zwart shirt met lange mouwen om onder het wedstrijdshirt te dragen voor het geval dat het buiten koud is.

Vervoer bij uitwedstrijden
Voor het vervoer bij uitwedstrijden worden (indien je een jeugdlid bent) de ouders gevraagd om te rijden. De trainers stellen hiervoor een vervoerschema op en ouders kunnen onderling ruilen. Tijdens de veldcompetitie wordt er vanaf de GKV-accommodatie vertrokken en de zaalcompetitie wordt er vertrokken vanaf de Van Rappardhal.

Overige informatie

Alcoholgebruik
Er wordt in de kantine geen alcohol geschonken aan jongeren jonger dan 18 jaar. Op zaterdag wordt er vòòr 14.00 uur in verband met jeugdwedstrijden ook geen alcohol geschonken. Dit geldt ook als er jeugdavonden of activiteiten zijn.

Ongevallenverzekering
Alle bij de KNKV ingeschreven korfballers/vrijwilligers vallen onder de collectieve ongevallenverzekering van de KNKV. Let wel: het betreft hier een aanvullende beperkte collectieve verzekering, aanvullend op de eigen verzekering! De verzekering dekt de gevolgen van ongevallen, welke de spelers/vrijwilligers tijdens wedstrijden, trainingen en andere clubactiviteiten overkomen. In de bovenstaande gevallen kan hierop een beroep worden gedaan. GKV Enomics aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren gegane zaken. Nadrukkelijk willen we de ouders vragen hun kinderen geen waardevolle spullen mee te laten nemen. Laat deze zoveel mogelijk thuis of geef ze in bewaring bij trainer. Laat ze zeker niet achter in de kleedkamers. Zorg dat de meegebrachte fietsen goed afgesloten in de rekken geplaatst worden.

Vertrouwenscontactpersoon
Sporten doe je voor je plezier en daarom wil GKV Enomics iedereen de mogelijkheid bieden te genieten van het korfballen. Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de sportieve capaciteiten en culturele achtergrond. Wij willen een actieve en sportieve vereniging zijn met goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden.

Meer informatie over vertrouwenspersonen.

Vrijwilligers
Het mag duidelijk zijn dat de vereniging GKV Enomics alleen kan bestaan en goed kan functioneren met de hulp van veel vrijwilligers. Onze club is constant op zoek naar versterking met nieuwe energieke vrijwilligers in tal van functies. Graag doen wij dan ook een beroep op u als ouder/verzorger om deze groep te versterken.

Taken waar u aan zou kunnen denken:

 • Een bardienst
 • Klus- onderhoudswerkzaamheden
 • Schoonmaken
 • Ondersteunen bij nevenactiviteiten en clubacties
 • Helpen bij de korfbal activiteiten zoals schoolkorfbal, toernooien, wedstrijden
 • Assisteren bij coachen /trainen
 • Een commissie versterken

Op de GKV Enomics site (www.gkv-gorinchem.nl) wordt meer informatie verstrekt over het vrijwilligerswerk, inclusief een vacaturebank met daarin een korte omschrijving van de in te vullen functies. Mocht u interesse hebben dan kunt u contact opnemen met de vrijwilligerscommissie via secretaris@gkv-gorinchem.nl

Activiteiten en toernooien
Naast korfbalactiviteiten besteedt GKV Enomics ook veel aandacht aan allerlei andere niet korfbal gerichte activiteiten door het jaar heen. Tijdens deze nevenactiviteiten ligt het accent meer op het recreatieve, gezellige en sociale vlak. Hiermee worden de andere aspecten van het verenigingsleven benadrukt. Voor de jeugd wordt dit georganiseerd door de APWELCO (Aspiranten-Pupillen-Welpen- Commissie). Zij organiseren op vele momenten in het jaar diverse activiteiten zoals de Bitterballenbingo, Sinterklaasviering, Thema-avonden en een korfbalkamp.

Naast de competitie organiseert GKV Enomics al jaren het eigen M.B. Krielaart toernooi op Hemelvaartsdag en de bekende schoolkorfbaltoernooien. Voor zover het competitie programma het toelaat wordt ook ingeschreven op een toernooi van een andere vereniging.

Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat van GKV Enomics secretaris@gkv-gorinchem.nl

Aanmeldformulier

Online aanmelden

Meld je eenvoudig aan door ons online aanmeldformulier in te vullen!

Ga naar het online aanmeldformulier

Aanmelden per post

Download het aanmeldformulier en stuur het post naar:

GKV Enomics t.a.v. Ledenadministratie
Postbus 3036
4200 EA Gorinchem

Download aanmeldformulier
X