Zoek
Sluit dit zoekvak.

Vrienden van GKV

Word ook Vriend van GKV Enomics!

Wil jij je als donateur verbinden aan onze vereniging? Word dan Vriend van GKV Enomics!
Voor € 25 euro per jaar mag jij je Vriend van GKV Enomics noemen. Iedereen kan een Vriend worden:
leden, oud-leden, ouders/verzorgers, opa’s en oma’s, familie(s), kennissen, vrienden, etc.
Vrienden van GKV Enomics hebben een streepje voor en krijgen in ruil voor hun donatie:

  • Eeuwige dankbaarheid van onze leden
  • Vermelding van jouw naam op onze website, tenzij je dat liever niet wilt
  • Ons clubblad het Boemeltje (digitale versie)

 

We hanteren een aantal spelregels:

  • Het donateurschap geldt voor minimaal 1 jaar en loopt, ongeacht de datum van aanmelding, van 1 juli tot en met 30 juni
  • Het bedrag wordt via een automatische incasso voldaan
  • We zien het niet graag, maar opzegging is mogelijk voor 1 juni
  • GKV Enomics maakt jaarlijks bekend waaraan de bijdragen van onze Vrienden zijn besteed

Online aanmeldformulier

Aanmeldformulier printen

Wilt u het formulier liever printen en inleveren i.p.v. online invullen? Download dan het formulier via onderstaande knop en lever het in de kantine in.